Szakmai lektorálás

A szakmai lektorálás a szakfordítás fontos kiegészítője, melyet egy adott szakterület pontos ismerője végez és kifejezetten az adott szakterület speciális terminológiájának ellenőrzésére irányul. A szaklektor összeveti a forrásszöveget a célszöveggel és ellenőrzi annak szókincsét, a szövegkonzisztenciát, a fordítás pontosságát, fordítóiroda Debrecen. Lektorálásra legtöbbször a műszaki területeken íródott marketing szövegek, szerződések fordítása, nyilvánosan publikált jogi szövegek,adószakértői fordítások, tőzsdei és tudományos szakterületeken elért újítások, elemzések felfedezések esetében van szükség.

Érettségi bizonyítvány fordítása

A külföldi munkavállalásra készüljön fel professzionális anyagokkal. Kifogástalan minőségben fordítassa le a kívánt nyelvre személyes okmányait, okleveleit, szakmunkás bizonyítványát, diplomáját, bizonyítványait hivatalos záradékolt fordítással. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra, Debrecen fordítóiroda.

Az Ekvivalencia fogalma

Meg kell értenünk és újra kell fogalmaznunk. Természetesen nem akárhogyan, hanem a fordításnak az eredeti és a fordított szöveg közötti ekvivalencia, azaz egyenértékűség megteremtésére kell törekednie. Az hogy ez mennyire nehéz feladat, s hogy az eredménye sokszor messze nem tökéletes, azt a fordításról az évszázadok során született szemléletes hasonlatok is bizonyítják. Ilyen  a francia eredetű, XVII. századi mondás, miszerint „A fordítás olyan, mint a nő. Amelyik szép, az nem hű, amelyik hű az nem szép”.  A fordítók nemegyszer küzdésként, harcként írják le saját tevékenységüket, melynek során megpróbálnak egyszerre két, vagy éppen sok urat szolgálni: egyfelől az idegen nyelvet, szerzőt és művet, másfelől a célnyelvet és a célnyelvi olvasókat, fordítóiroda Debrecen.

Céges dokumentumok és jogi szerződések fordítása

Gazdasági szakszövegek, kereskedelmi szerződések, pénzügyi szerződések fordítása, minőségbiztosítási témájú dokumentumok többdiplomás szakemberek közreműködésével, ezáltal garantálva a szakszerűséget, fordítóiroda Debrecen. Pontos, megbízható és hitelt érdemlő fordítást szeretne készíttetni cégkivonatáról, végzéséről, céges dokumentumairól, adóigazolásairól és egyéb dokumentumairól? Külföldi leányvállalatok alapításakor, cégek külföldi munkavégzésénél gyakran kérik a külföldi hatóságok a Magyarországon bejegyzett társaságok céges dokumentumainak a hivatalos fordítását.

A fordítás előkészítése

Minden fordító szakosodik valamely területre, és ezen a területen egyre nagyobb tapasztalatra tesz szert. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb szókinccsel rendelkezik az adott tárgykörből. Ezt persze nem csak a fejében hordozza, hanem létrehoz és folyamatosan bővít egy szókincs- és fogalomtár gyűjteményt, amire később támaszkodhat (ez lehet saját gyártmányú, vagy egy fordítóprogram funkciója). Ez a fajta gyűjtögetés nem csak a profik sajátja, érdemes saját magunknak létrehozni ilyet akkor is, ha nem a fordítás a szakmánk, fordítóiroda Debrecen. Ha tudjuk, hogy mi a téma, rákészülhetünk a már előfordult kifejezések visszakeresésével. Ez már csak azért is hasznos, mert egyrészt lerövidíti a fordítás időtartamát, másrészt egyöntetűbbé teszi a felhasznált szókincset (nem fordítod ugyanazt legközelebb másként, mert már elfelejtetted, hogy hogyan is fordítottad előzőleg). A terminológia következetes megtartása a fordítás minőségének egyik alapköve.

Mi is az a Záradék?

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat az eredeti dokumentummal összefűzik és általában címeres pecséttel látják el. A záradékban a fordítóiroda Debrecen, mint a hivatalos fordítás kiadója - nyilatkozik arról, hogy az általuk készített fordítás az eredeti nyelvű szöveggel mindenben megegyezik . Az elkészült fordítás hivatalos záradéka a fordítás célnyelvén történik.

Fordítási stratégiák szerződésfordításhoz

A szerződésszövegeket fordító feladata abban rejlik, hogy a forrásszöveget nem másik jog-rendszerre, hanem egy másik nyelvre kell fordítania, fordítóiroda Debrecen. Mivel tehát a kötelem joga annak jogkövetkezményeivel együtt a „tertium comparationis” a forrásszöveg és a célszöveg között, a következő fordítási stratégiák adódnak:
A megállapodás szerinti nemzeti jogtól függő, adott szerződéstípus kommunikatív funkciójának a forrásszövegben és a célszövegben azonosnak kell lennie, ilyenkor a beszédaktusoknak – amelyek legtöbbször a kommunikatív cselekvést kifejező igék – mindenkor meg kell felelniük a célnyelvi normáknak. Így például az angol nyelvben egy kötelezőséget/egy tilalmat shall/shall not szavakkal, egy megengedést/egy tilalmat a may/may not szavakkal fejezik ki. A cselekvés végrehajtására tett ígéret az agree, undertake, acknowledge, warrant, accept szavakkal fejezhető ki – nem pedig a promise szóval.

A fordítási projekt lebonyolítása

A teljes forrásnyelvi, terminológiai és referenciaanyag átadása után a fordításszolgáltató kapcsolattartója (általában projektmenedzsere) ellenőrzi az átadott szöveget, biztosítja a megfelelő technikai hátteret, felelős az egységes fordításért, az elvárt minőségért és a megállapodott határidő betartásáért, Debrecen fordítóiroda. Egyeztet a megbízó kijelölt kapcsolattartójával az esetleges problémák, javaslatok kezeléséről.

A fordítóiroda és alvállalkozó közötti együttműködésről

A fordítóknak és a fordításszolgáltatóknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordításszolgáltatók a nyelvi és szakmai felkészültség mellett a fordítóktól professzionalitást is elvárnak. A fordítók pedig professzionális hozzáállást, szakmaiságot és korrekt üzleti magatartást várnak el a fordításszolgáltatóktól. A fordításszolgáltató és a fordító közös célja, hogy a megrendelő megbízása alapján a lehető legmegfelelőbb módon hozzon létre szolgáltatást vagy terméket. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, Fordítóiroda Debrecen.

Mikor érdemes fordítóirodához fordulni?

Nagyon fontos, hogy a megfelelő fordítóirodát/fordítót válasszuk a fordítási feladatokhoz. Ez nem kis feladat. Elsősorban akkor érdemes fordítóirodát választani, ha a megrendelő nem ismer fordítókat, ugyanis az adott megbízáshoz legmegfelelőbb fordító szakmailag történő kiválasztása a hozzáértő Fordítóiroda Debrecen feladata. A megrendelőket elsősorban az ár és a határidő érdekli. Erre a válasz nem mindig egyszerű, ugyanis az függ a fordítás tartalmától, terjedelmétől, nyelvkombinációtól és egyéb szolgáltatásoktól. Az ár, az idő és a minőség egymással többnyire összefüggenek. Minőségi fordítás elkészítése időigényes, így ezt feltétlenül figyelembe kell venni, amikor olyan projektet terveznek, melyben fordításra is szükség van. Időre van szükség a szöveg gondos tanulmányozásához, a kutatómunkához, a fordításhoz és annak ellenőrzéséhez, valamint az anyag összeállításához. Ha a megrendelő erre nem fordít elegendő pénzt és időt, az a fordítás minőségét hátrányosan befolyásolhatja.


Powered by Blogger.hu