Mi a forrásszöveg és a célszöveg?

A fordítás ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elvégeztetését szeretné megrendelni, fordítóiroda Debrecen. Éppen ezért az árajánlatok összehasonlítása előtt elengedhetetlen az alábbi fordítással kapcsolatos alapfogalmak ismerete: A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Német levél magyarra történő lefordítása esetén a német a forrásnyelv, és magyar a célnyelv.

Sérült okiratok fordítása

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordítóiroda mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni, fordítóiroda Debrecen.

A minőségi fordítás

Ha a lefordítandó szövegben grafikonok vagy képaláírások vannak, adja át ezeket a képeket is a fordítóirodának, hogy biztosítsa a megfelelő szövegkörnyezetet a fordításhoz. Tervezzen előre, és reálisan állapítsa meg a határidőket. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes, Fordítóiroda Debrecen. A munka elvégzése után adjon visszajelzést a fordítóirodának, különösen akkor, ha észrevételeket kapott külföldi kollégáitól. Javítani fogja a későbbi munkát, ha az ilyen visszajelzéseket eljuttatja a fordítási folyamat minden résztvevőjéhez

Fordítás és norma

Míg a fordításról való gondolkodás több száz éven át egyfajta normativitás jellemezte (irányt mutatni a fordítóknak), addig a XX. század 2. felében kibontakozó nyelvészeti fordításelmélet szigorúan leíró szemlélet képviselt. Hívei határozottan elzárkóztak a fordítások értékelésétől, ezt nem tartották feladatuknak; mindent fordításként fogadtak el, amit a fordító annak szánt, és kizárólag ezeknek a szövegeknek a vizsgálata érdekelte őket. Az viszont ellentmond a józan észnek, ha azt feltételezzük, hogy minden fordítás úgy jó, ahogy van. A fordítás jellegzetesen nyilvános nyelvhasználat, tehát a szöveg létrehozójának emelt szintű elvárásoknak kell megfelelnie a szöveg érthetőségével és formai helyességével, illetve elfogadhatóságával kapcsolatban. Ha a megrendelő tudományosan, leíró szemlélettel közelítené meg a fordítást, bármilyen érthetetlen, hasznavehetetlen fordítást kapna is a pénzéért, el kellene azt fogadnia, Fordítóiroda Debrecen.

A fordítás szereplői

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda és a fordító (célnyelvi ellenőr,lektor, tolmács). Világviszonylatban erősödik a megrendelők igényessége, csak minőségi termékre és szolgáltatásra tartanak igényt. Ezért szükségessé vált a szolgáltatók részéről, hogy állandóan szem előtt tartsák a minőséget, hogy szolgáltatásaikat az elvárt szinten tudják nyújtani. A világon számos minőségügyi rendszer terjedt el. Ezek közül a legjelentősebbek egyike az ISO 9001/9002/9003 szabványsorozat. Az első, a fordításszolgáltatókra (fordítóirodák, fordítók) vonatkozó nemzetközi szabvány, az EN 15038 CEN szabvány 2006-ban jelent meg. A fordítóknak és a fordítóirodáknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordítóiroda és a fordító közös célja, hogy a megrendelői elvárásoknak maximálisan megfeleljen. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, fordítóiroda Debrecen.

A minimális díjszabásról

A megrendelők világosabb és jobb tájékoztatása érdekében javasoljuk, hogy az Egyesület tagjai alkalmazzanak minimális díjakat, és azt tüntessék fel díjszabásukban. A minimális díj alatt azt értjük, amit például egy fordításért akkor is felszámol a Debrecen fordítóiroda, ha normál díjszabása ennél kevesebbet indokolna. A minimális díj indoka az, hogy minden megrendelésnek van minimális járulékos költsége, ami egyetlen szó lefordítása esetén is felmerül (ügyviteli, kommunikációs, számlázási költségek). Ezeknek a minimális járulékos költségeknek a fedezésére szolgál a minimális díj.

Professzionális fordítás

Az idegen nyelvű dokumentációk tartalmilag, szakmailag és stilisztikailag igényes fordítása elengedhetetlen feltétel a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb tudományos szakterületeken. A professzionális fordítás ezen kívül közvetlen gazdasági előnnyel is jár. Rengeteg idő és energia, és nem utolsó sorban pénz takarítható meg, ha a lefordított szöveg kifogástalan minőségű és azonnal – bosszantó utólagos javítások nélkül – felhasználható a kívánt célra, Debrecen fordítóiroda.

Fordítás a megrendelő részéről

A minőségi fordítás alapfeltétele a megrendelő és a fordítóiroda szoros együttműködése. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni, amennyiben hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni stílus és terminológia tekintetében. Ennek alapja az a tény, hogy egy-egy szakember általában nem lehet egyaránt nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Ha a fordítást projektként kezeljük, ez team-munkát feltételez, azaz együttműködést egyrészt a megrendelővel, másrészt a fordítóirodán belül a különböző szakemberek fordítóiroda Debrecen (fordítók, célnyelvi ellenőrök, lektorok, szakértők stb.) között. A fordítandó szöveghez mindig mellékelje az előzményeket, a korábbi fordításokat és a sajátos vállalati szakkifejezések szószedeteit.

Fordítóiroda

Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szöveg- és a kiadványszerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, megfelelő nyelvi minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet, fordítóiroda Debrecen.

Powered by Blogger.hu