A fordítás előkészítése

Minden fordító szakosodik valamely területre, és ezen a területen egyre nagyobb tapasztalatra tesz szert. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb szókinccsel rendelkezik az adott tárgykörből. Ezt persze nem csak a fejében hordozza, hanem létrehoz és folyamatosan bővít egy szókincs- és fogalomtár gyűjteményt, amire később támaszkodhat (ez lehet saját gyártmányú, vagy egy fordítóprogram funkciója). Ez a fajta gyűjtögetés nem csak a profik sajátja, érdemes saját magunknak létrehozni ilyet akkor is, ha nem a fordítás a szakmánk, fordítóiroda Debrecen. Ha tudjuk, hogy mi a téma, rákészülhetünk a már előfordult kifejezések visszakeresésével. Ez már csak azért is hasznos, mert egyrészt lerövidíti a fordítás időtartamát, másrészt egyöntetűbbé teszi a felhasznált szókincset (nem fordítod ugyanazt legközelebb másként, mert már elfelejtetted, hogy hogyan is fordítottad előzőleg). A terminológia következetes megtartása a fordítás minőségének egyik alapköve.

Mi is az a Záradék?

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat az eredeti dokumentummal összefűzik és általában címeres pecséttel látják el. A záradékban a fordítóiroda Debrecen, mint a hivatalos fordítás kiadója - nyilatkozik arról, hogy az általuk készített fordítás az eredeti nyelvű szöveggel mindenben megegyezik . Az elkészült fordítás hivatalos záradéka a fordítás célnyelvén történik.

Fordítási stratégiák szerződésfordításhoz

A szerződésszövegeket fordító feladata abban rejlik, hogy a forrásszöveget nem másik jog-rendszerre, hanem egy másik nyelvre kell fordítania, fordítóiroda Debrecen. Mivel tehát a kötelem joga annak jogkövetkezményeivel együtt a „tertium comparationis” a forrásszöveg és a célszöveg között, a következő fordítási stratégiák adódnak:
A megállapodás szerinti nemzeti jogtól függő, adott szerződéstípus kommunikatív funkciójának a forrásszövegben és a célszövegben azonosnak kell lennie, ilyenkor a beszédaktusoknak – amelyek legtöbbször a kommunikatív cselekvést kifejező igék – mindenkor meg kell felelniük a célnyelvi normáknak. Így például az angol nyelvben egy kötelezőséget/egy tilalmat shall/shall not szavakkal, egy megengedést/egy tilalmat a may/may not szavakkal fejezik ki. A cselekvés végrehajtására tett ígéret az agree, undertake, acknowledge, warrant, accept szavakkal fejezhető ki – nem pedig a promise szóval.

A fordítási projekt lebonyolítása

A teljes forrásnyelvi, terminológiai és referenciaanyag átadása után a fordításszolgáltató kapcsolattartója (általában projektmenedzsere) ellenőrzi az átadott szöveget, biztosítja a megfelelő technikai hátteret, felelős az egységes fordításért, az elvárt minőségért és a megállapodott határidő betartásáért, Debrecen fordítóiroda. Egyeztet a megbízó kijelölt kapcsolattartójával az esetleges problémák, javaslatok kezeléséről.

A fordítóiroda és alvállalkozó közötti együttműködésről

A fordítóknak és a fordításszolgáltatóknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordításszolgáltatók a nyelvi és szakmai felkészültség mellett a fordítóktól professzionalitást is elvárnak. A fordítók pedig professzionális hozzáállást, szakmaiságot és korrekt üzleti magatartást várnak el a fordításszolgáltatóktól. A fordításszolgáltató és a fordító közös célja, hogy a megrendelő megbízása alapján a lehető legmegfelelőbb módon hozzon létre szolgáltatást vagy terméket. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, Fordítóiroda Debrecen.

Mikor érdemes fordítóirodához fordulni?

Nagyon fontos, hogy a megfelelő fordítóirodát/fordítót válasszuk a fordítási feladatokhoz. Ez nem kis feladat. Elsősorban akkor érdemes fordítóirodát választani, ha a megrendelő nem ismer fordítókat, ugyanis az adott megbízáshoz legmegfelelőbb fordító szakmailag történő kiválasztása a hozzáértő Fordítóiroda Debrecen feladata. A megrendelőket elsősorban az ár és a határidő érdekli. Erre a válasz nem mindig egyszerű, ugyanis az függ a fordítás tartalmától, terjedelmétől, nyelvkombinációtól és egyéb szolgáltatásoktól. Az ár, az idő és a minőség egymással többnyire összefüggenek. Minőségi fordítás elkészítése időigényes, így ezt feltétlenül figyelembe kell venni, amikor olyan projektet terveznek, melyben fordításra is szükség van. Időre van szükség a szöveg gondos tanulmányozásához, a kutatómunkához, a fordításhoz és annak ellenőrzéséhez, valamint az anyag összeállításához. Ha a megrendelő erre nem fordít elegendő pénzt és időt, az a fordítás minőségét hátrányosan befolyásolhatja.


Titoktartás

A fordítás bizalmi munka, melyre az ügyfelekkel való munkakapcsolat során különös hangsúlyt fektetnek a fordítóirodákk. A cégek alapvetőnek tartják a bizalmas ügykezelést és a titoktartást, amit az adminisztratív munkatársak, fordítók és tolmácsok egyaránt betartanak. A fordítói etika teljes titoktatásra kötelezi a fordítókat. Valamennyi Fordítóiroda Debrecen a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott ismereteket, szakmai titkokat és információkat harmadik személy részére nem adhatja át, sem saját céljára nem használhatja fel.

Mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a fordítás a lehető legjobb legyen?

Nos, első körben azzal tud hozzájárulni a jó minőségű fordítás elkészítéséhez, hogy a fordítóiroda rendelkezésére állítja az Ön által használt, illetve elvárt terminológiát és a fordítás felhasználásának pontos megjelölését, határozza meg a fordítás célcsoportját. Adjon a Debrecen fordítóiroda számára minél több háttér-információt az adott szakterületről, illetve cégéről. Szánjon elegendő időt a fordítás elkészíttetésére. Pályázatok, szerződések, hivatalos iratok stb. benyújtása előtt számítson arra, hogy a fordítás is időt vesz igénybe, az eredmény függhet a fordítás minőségétől is. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes.

Mi a forrásszöveg és a célszöveg?

A fordítás ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elvégeztetését szeretné megrendelni, fordítóiroda Debrecen. Éppen ezért az árajánlatok összehasonlítása előtt elengedhetetlen az alábbi fordítással kapcsolatos alapfogalmak ismerete: A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Német levél magyarra történő lefordítása esetén a német a forrásnyelv, és magyar a célnyelv.

Sérült okiratok fordítása

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordítóiroda mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni, fordítóiroda Debrecen.

Powered by Blogger.hu