A fordítás szereplői

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda és a fordító (célnyelvi ellenőr,lektor, tolmács). Világviszonylatban erősödik a megrendelők igényessége, csak minőségi termékre és szolgáltatásra tartanak igényt. Ezért szükségessé vált a szolgáltatók részéről, hogy állandóan szem előtt tartsák a minőséget, hogy szolgáltatásaikat az elvárt szinten tudják nyújtani. A világon számos minőségügyi rendszer terjedt el. Ezek közül a legjelentősebbek egyike az ISO 9001/9002/9003 szabványsorozat. Az első, a fordításszolgáltatókra (fordítóirodák, fordítók) vonatkozó nemzetközi szabvány, az EN 15038 CEN szabvány 2006-ban jelent meg. A fordítóknak és a fordítóirodáknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordítóiroda és a fordító közös célja, hogy a megrendelői elvárásoknak maximálisan megfeleljen. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, fordítóiroda Debrecen.

A minimális díjszabásról

A megrendelők világosabb és jobb tájékoztatása érdekében javasoljuk, hogy az Egyesület tagjai alkalmazzanak minimális díjakat, és azt tüntessék fel díjszabásukban. A minimális díj alatt azt értjük, amit például egy fordításért akkor is felszámol a Debrecen fordítóiroda, ha normál díjszabása ennél kevesebbet indokolna. A minimális díj indoka az, hogy minden megrendelésnek van minimális járulékos költsége, ami egyetlen szó lefordítása esetén is felmerül (ügyviteli, kommunikációs, számlázási költségek). Ezeknek a minimális járulékos költségeknek a fedezésére szolgál a minimális díj.

Professzionális fordítás

Az idegen nyelvű dokumentációk tartalmilag, szakmailag és stilisztikailag igényes fordítása elengedhetetlen feltétel a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb tudományos szakterületeken. A professzionális fordítás ezen kívül közvetlen gazdasági előnnyel is jár. Rengeteg idő és energia, és nem utolsó sorban pénz takarítható meg, ha a lefordított szöveg kifogástalan minőségű és azonnal – bosszantó utólagos javítások nélkül – felhasználható a kívánt célra, Debrecen fordítóiroda.

Fordítás a megrendelő részéről

A minőségi fordítás alapfeltétele a megrendelő és a fordítóiroda szoros együttműködése. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni, amennyiben hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni stílus és terminológia tekintetében. Ennek alapja az a tény, hogy egy-egy szakember általában nem lehet egyaránt nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Ha a fordítást projektként kezeljük, ez team-munkát feltételez, azaz együttműködést egyrészt a megrendelővel, másrészt a fordítóirodán belül a különböző szakemberek fordítóiroda Debrecen (fordítók, célnyelvi ellenőrök, lektorok, szakértők stb.) között. A fordítandó szöveghez mindig mellékelje az előzményeket, a korábbi fordításokat és a sajátos vállalati szakkifejezések szószedeteit.

Fordítóiroda

Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szöveg- és a kiadványszerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, megfelelő nyelvi minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet, fordítóiroda Debrecen.

Powered by Blogger.hu