Sérült okiratok fordítása

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordítóiroda mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni, fordítóiroda Debrecen.

A minőségi fordítás

Ha a lefordítandó szövegben grafikonok vagy képaláírások vannak, adja át ezeket a képeket is a fordítóirodának, hogy biztosítsa a megfelelő szövegkörnyezetet a fordításhoz. Tervezzen előre, és reálisan állapítsa meg a határidőket. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes, Fordítóiroda Debrecen. A munka elvégzése után adjon visszajelzést a fordítóirodának, különösen akkor, ha észrevételeket kapott külföldi kollégáitól. Javítani fogja a későbbi munkát, ha az ilyen visszajelzéseket eljuttatja a fordítási folyamat minden résztvevőjéhez

Fordítás és norma

Míg a fordításról való gondolkodás több száz éven át egyfajta normativitás jellemezte (irányt mutatni a fordítóknak), addig a XX. század 2. felében kibontakozó nyelvészeti fordításelmélet szigorúan leíró szemlélet képviselt. Hívei határozottan elzárkóztak a fordítások értékelésétől, ezt nem tartották feladatuknak; mindent fordításként fogadtak el, amit a fordító annak szánt, és kizárólag ezeknek a szövegeknek a vizsgálata érdekelte őket. Az viszont ellentmond a józan észnek, ha azt feltételezzük, hogy minden fordítás úgy jó, ahogy van. A fordítás jellegzetesen nyilvános nyelvhasználat, tehát a szöveg létrehozójának emelt szintű elvárásoknak kell megfelelnie a szöveg érthetőségével és formai helyességével, illetve elfogadhatóságával kapcsolatban. Ha a megrendelő tudományosan, leíró szemlélettel közelítené meg a fordítást, bármilyen érthetetlen, hasznavehetetlen fordítást kapna is a pénzéért, el kellene azt fogadnia, Fordítóiroda Debrecen.

Powered by Blogger.hu