Céges dokumentumok és jogi szerződések fordítása

Gazdasági szakszövegek, kereskedelmi szerződések, pénzügyi szerződések fordítása, minőségbiztosítási témájú dokumentumok többdiplomás szakemberek közreműködésével, ezáltal garantálva a szakszerűséget, fordítóiroda Debrecen. Pontos, megbízható és hitelt érdemlő fordítást szeretne készíttetni cégkivonatáról, végzéséről, céges dokumentumairól, adóigazolásairól és egyéb dokumentumairól? Külföldi leányvállalatok alapításakor, cégek külföldi munkavégzésénél gyakran kérik a külföldi hatóságok a Magyarországon bejegyzett társaságok céges dokumentumainak a hivatalos fordítását.

A fordítóiroda és alvállalkozó közötti együttműködésről

A fordítóknak és a fordításszolgáltatóknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordításszolgáltatók a nyelvi és szakmai felkészültség mellett a fordítóktól professzionalitást is elvárnak. A fordítók pedig professzionális hozzáállást, szakmaiságot és korrekt üzleti magatartást várnak el a fordításszolgáltatóktól. A fordításszolgáltató és a fordító közös célja, hogy a megrendelő megbízása alapján a lehető legmegfelelőbb módon hozzon létre szolgáltatást vagy terméket. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, Fordítóiroda Debrecen.

Titoktartás

A fordítás bizalmi munka, melyre az ügyfelekkel való munkakapcsolat során különös hangsúlyt fektetnek a fordítóirodákk. A cégek alapvetőnek tartják a bizalmas ügykezelést és a titoktartást, amit az adminisztratív munkatársak, fordítók és tolmácsok egyaránt betartanak. A fordítói etika teljes titoktatásra kötelezi a fordítókat. Valamennyi Fordítóiroda Debrecen a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott ismereteket, szakmai titkokat és információkat harmadik személy részére nem adhatja át, sem saját céljára nem használhatja fel.

Mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a fordítás a lehető legjobb legyen?

Nos, első körben azzal tud hozzájárulni a jó minőségű fordítás elkészítéséhez, hogy a fordítóiroda rendelkezésére állítja az Ön által használt, illetve elvárt terminológiát és a fordítás felhasználásának pontos megjelölését, határozza meg a fordítás célcsoportját. Adjon a Debrecen fordítóiroda számára minél több háttér-információt az adott szakterületről, illetve cégéről. Szánjon elegendő időt a fordítás elkészíttetésére. Pályázatok, szerződések, hivatalos iratok stb. benyújtása előtt számítson arra, hogy a fordítás is időt vesz igénybe, az eredmény függhet a fordítás minőségétől is. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes.

A fordítás szereplői

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda és a fordító (célnyelvi ellenőr,lektor, tolmács). Világviszonylatban erősödik a megrendelők igényessége, csak minőségi termékre és szolgáltatásra tartanak igényt. Ezért szükségessé vált a szolgáltatók részéről, hogy állandóan szem előtt tartsák a minőséget, hogy szolgáltatásaikat az elvárt szinten tudják nyújtani. A világon számos minőségügyi rendszer terjedt el. Ezek közül a legjelentősebbek egyike az ISO 9001/9002/9003 szabványsorozat. Az első, a fordításszolgáltatókra (fordítóirodák, fordítók) vonatkozó nemzetközi szabvány, az EN 15038 CEN szabvány 2006-ban jelent meg. A fordítóknak és a fordítóirodáknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordítóiroda és a fordító közös célja, hogy a megrendelői elvárásoknak maximálisan megfeleljen. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, fordítóiroda Debrecen.

Professzionális fordítás

Az idegen nyelvű dokumentációk tartalmilag, szakmailag és stilisztikailag igényes fordítása elengedhetetlen feltétel a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb tudományos szakterületeken. A professzionális fordítás ezen kívül közvetlen gazdasági előnnyel is jár. Rengeteg idő és energia, és nem utolsó sorban pénz takarítható meg, ha a lefordított szöveg kifogástalan minőségű és azonnal – bosszantó utólagos javítások nélkül – felhasználható a kívánt célra, Debrecen fordítóiroda.

Fordítás a megrendelő részéről

A minőségi fordítás alapfeltétele a megrendelő és a fordítóiroda szoros együttműködése. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni, amennyiben hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni stílus és terminológia tekintetében. Ennek alapja az a tény, hogy egy-egy szakember általában nem lehet egyaránt nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Ha a fordítást projektként kezeljük, ez team-munkát feltételez, azaz együttműködést egyrészt a megrendelővel, másrészt a fordítóirodán belül a különböző szakemberek fordítóiroda Debrecen (fordítók, célnyelvi ellenőrök, lektorok, szakértők stb.) között. A fordítandó szöveghez mindig mellékelje az előzményeket, a korábbi fordításokat és a sajátos vállalati szakkifejezések szószedeteit.

Fordítóiroda

Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szöveg- és a kiadványszerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, megfelelő nyelvi minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet, fordítóiroda Debrecen.

Powered by Blogger.hu