A fordítóiroda és alvállalkozó közötti együttműködésről

A fordítóknak és a fordításszolgáltatóknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordításszolgáltatók a nyelvi és szakmai felkészültség mellett a fordítóktól professzionalitást is elvárnak. A fordítók pedig professzionális hozzáállást, szakmaiságot és korrekt üzleti magatartást várnak el a fordításszolgáltatóktól. A fordításszolgáltató és a fordító közös célja, hogy a megrendelő megbízása alapján a lehető legmegfelelőbb módon hozzon létre szolgáltatást vagy terméket. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, Fordítóiroda Debrecen.

Mikor érdemes fordítóirodához fordulni?

Nagyon fontos, hogy a megfelelő fordítóirodát/fordítót válasszuk a fordítási feladatokhoz. Ez nem kis feladat. Elsősorban akkor érdemes fordítóirodát választani, ha a megrendelő nem ismer fordítókat, ugyanis az adott megbízáshoz legmegfelelőbb fordító szakmailag történő kiválasztása a hozzáértő Fordítóiroda Debrecen feladata. A megrendelőket elsősorban az ár és a határidő érdekli. Erre a válasz nem mindig egyszerű, ugyanis az függ a fordítás tartalmától, terjedelmétől, nyelvkombinációtól és egyéb szolgáltatásoktól. Az ár, az idő és a minőség egymással többnyire összefüggenek. Minőségi fordítás elkészítése időigényes, így ezt feltétlenül figyelembe kell venni, amikor olyan projektet terveznek, melyben fordításra is szükség van. Időre van szükség a szöveg gondos tanulmányozásához, a kutatómunkához, a fordításhoz és annak ellenőrzéséhez, valamint az anyag összeállításához. Ha a megrendelő erre nem fordít elegendő pénzt és időt, az a fordítás minőségét hátrányosan befolyásolhatja.


Titoktartás

A fordítás bizalmi munka, melyre az ügyfelekkel való munkakapcsolat során különös hangsúlyt fektetnek a fordítóirodákk. A cégek alapvetőnek tartják a bizalmas ügykezelést és a titoktartást, amit az adminisztratív munkatársak, fordítók és tolmácsok egyaránt betartanak. A fordítói etika teljes titoktatásra kötelezi a fordítókat. Valamennyi Fordítóiroda Debrecen a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott ismereteket, szakmai titkokat és információkat harmadik személy részére nem adhatja át, sem saját céljára nem használhatja fel.

Mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a fordítás a lehető legjobb legyen?

Nos, első körben azzal tud hozzájárulni a jó minőségű fordítás elkészítéséhez, hogy a fordítóiroda rendelkezésére állítja az Ön által használt, illetve elvárt terminológiát és a fordítás felhasználásának pontos megjelölését, határozza meg a fordítás célcsoportját. Adjon a Debrecen fordítóiroda számára minél több háttér-információt az adott szakterületről, illetve cégéről. Szánjon elegendő időt a fordítás elkészíttetésére. Pályázatok, szerződések, hivatalos iratok stb. benyújtása előtt számítson arra, hogy a fordítás is időt vesz igénybe, az eredmény függhet a fordítás minőségétől is. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes.

Mi a forrásszöveg és a célszöveg?

A fordítás ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elvégeztetését szeretné megrendelni, fordítóiroda Debrecen. Éppen ezért az árajánlatok összehasonlítása előtt elengedhetetlen az alábbi fordítással kapcsolatos alapfogalmak ismerete: A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Német levél magyarra történő lefordítása esetén a német a forrásnyelv, és magyar a célnyelv.

Sérült okiratok fordítása

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordítóiroda mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni, fordítóiroda Debrecen.

A minőségi fordítás

Ha a lefordítandó szövegben grafikonok vagy képaláírások vannak, adja át ezeket a képeket is a fordítóirodának, hogy biztosítsa a megfelelő szövegkörnyezetet a fordításhoz. Tervezzen előre, és reálisan állapítsa meg a határidőket. A fordítás olyan munka, amely elmélyült gondolkodást és jó íráskészséget igényel. Az Ön terméke vagy szolgáltatása többet érdemel annál, mint amit egy nem kellően alapos munka nyújtani képes, Fordítóiroda Debrecen. A munka elvégzése után adjon visszajelzést a fordítóirodának, különösen akkor, ha észrevételeket kapott külföldi kollégáitól. Javítani fogja a későbbi munkát, ha az ilyen visszajelzéseket eljuttatja a fordítási folyamat minden résztvevőjéhez

Fordítás és norma

Míg a fordításról való gondolkodás több száz éven át egyfajta normativitás jellemezte (irányt mutatni a fordítóknak), addig a XX. század 2. felében kibontakozó nyelvészeti fordításelmélet szigorúan leíró szemlélet képviselt. Hívei határozottan elzárkóztak a fordítások értékelésétől, ezt nem tartották feladatuknak; mindent fordításként fogadtak el, amit a fordító annak szánt, és kizárólag ezeknek a szövegeknek a vizsgálata érdekelte őket. Az viszont ellentmond a józan észnek, ha azt feltételezzük, hogy minden fordítás úgy jó, ahogy van. A fordítás jellegzetesen nyilvános nyelvhasználat, tehát a szöveg létrehozójának emelt szintű elvárásoknak kell megfelelnie a szöveg érthetőségével és formai helyességével, illetve elfogadhatóságával kapcsolatban. Ha a megrendelő tudományosan, leíró szemlélettel közelítené meg a fordítást, bármilyen érthetetlen, hasznavehetetlen fordítást kapna is a pénzéért, el kellene azt fogadnia, Fordítóiroda Debrecen.

A fordítás szereplői

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda és a fordító (célnyelvi ellenőr,lektor, tolmács). Világviszonylatban erősödik a megrendelők igényessége, csak minőségi termékre és szolgáltatásra tartanak igényt. Ezért szükségessé vált a szolgáltatók részéről, hogy állandóan szem előtt tartsák a minőséget, hogy szolgáltatásaikat az elvárt szinten tudják nyújtani. A világon számos minőségügyi rendszer terjedt el. Ezek közül a legjelentősebbek egyike az ISO 9001/9002/9003 szabványsorozat. Az első, a fordításszolgáltatókra (fordítóirodák, fordítók) vonatkozó nemzetközi szabvány, az EN 15038 CEN szabvány 2006-ban jelent meg. A fordítóknak és a fordítóirodáknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordítóiroda és a fordító közös célja, hogy a megrendelői elvárásoknak maximálisan megfeleljen. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, fordítóiroda Debrecen.

A minimális díjszabásról

A megrendelők világosabb és jobb tájékoztatása érdekében javasoljuk, hogy az Egyesület tagjai alkalmazzanak minimális díjakat, és azt tüntessék fel díjszabásukban. A minimális díj alatt azt értjük, amit például egy fordításért akkor is felszámol a Debrecen fordítóiroda, ha normál díjszabása ennél kevesebbet indokolna. A minimális díj indoka az, hogy minden megrendelésnek van minimális járulékos költsége, ami egyetlen szó lefordítása esetén is felmerül (ügyviteli, kommunikációs, számlázási költségek). Ezeknek a minimális járulékos költségeknek a fedezésére szolgál a minimális díj.

Powered by Blogger.hu